zeepbel

Eugénie

Eugénie werd kort na haar geboorte onder dwang bij haar minderjarige moeder weggenomen en later ter adoptie in een pleeggezin geplaatst. In het onderzoek naar de toedracht van deze bepalende gebeurtenis in haar leven stuitte Eugénie op gesloten deuren. Net als vele tijdgenoten, wier verhalen, adoptieverleden en adoptieleed zij in haar boeken heeft opgetekend. Eugénie publiceert en geeft presentaties en advies over uiteenlopende thema’s in relatie tot de geschiedenis waar zij zelf deel van uitmaakt.
Daarnaast coacht zij jongeren en volwassenen rondom kleine en grote bestaansvragen.       

Eugénie is nieuwsgierig, grondig, vakkundig en een doeltreffende coach & pleitbezorger. Ze houdt van licht en warmte en is zorgzaam ingesteld. Op zijn tijd neemt ze de zaken en ook zichzelf met een korrel zout.  

CV

Drs. Eugénie Smits van Waesberghe (Breda, 27-01-1965) heeft sociale wetenschappen en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht gestudeerd. In 1991 studeerde ze af in de sociale pedagogiek, met ook haar bachelor rechten op zak. Daarna leidde ze een vol, werkzaam bestaan en werd ze echtgenote & moeder.

Om vakmatig en persoonlijk door te kunnen groeien, heeft ze een groot aantal postdoctorale opleidingen en (therapeutische) leertrajecten gevolgd:

 • 3-jarige opleiding Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP)
 • Energetisch werk
 • Psychodrama & Voice Dialogue
 • Dromenduiding
 • Psychotrauma
 • Verlies en Rouw
 • Systemisch werk
 • Contextuele hulpverlening
 • Ouderverstoting
 • De Vaderfactor
 • KOPP-/KOV problematiek
 • Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld
 • Veiligheid in gezinnen met risico’s

Eugénie heeft ruim 10 jaar als ambulant begeleider en gezinsbehandelaar in kwetsbare gezinnen gewerkt onder meer in opdracht van politie, justitie en jeugdzorginstellingen. Daarnaast heeft ze bedrijfsopdrachten uitgevoerd gericht op het herstel en de borging van de veiligheid in teams en voor individuele medewerkers, zodat er weer ruimte voor ontwikkeling en groei ontstaat. 

Deskundig is Eugénie ook op het terrein van afstand, adoptie en hechting. Zij doet al een aantal jaren onderzoek naar de Nederlandse adoptiegeschiedenis. Daarvoor heeft zij veel meters studie gemaakt en – inmiddels – meer dan tweehonderd direct betrokkenen, professionals en deskundigen geïnterviewd en gesproken. Uit haar hand verschenen de publicaties Onverveerd (2014), Schoot vol tranen (2018) en Zwartboek adoptie (2020).

Eugénie is ruim 15 jaar werkzaam geweest als allround coach, begeleider en therapeut. Sinds 2014 is ze ook actief als journalistiek onderzoekster, schrijfster en spreekster. In 2017 is zij gestart met haar initiatief om politiek, media en het brede publiek aandacht voor haar bevindingen te vragen. Dit heeft onder meer geresulteerd in het landelijk onderzoek Binnenlandse afstand en adoptie 1956-1984, dat in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid in het najaar van 2019 is gestart. Als belangenbehartiger is zij een gesprekspartner van het ministerie. Eugénie werkt samen waar het kan. Tegelijkertijd schroomt zij niet om zich kritisch uit te laten als dat het hogere doel van waarheidsvinding dient.     

Sinds het voorjaar van 2019 werkt Eugénie parttime als beleidsadviseur op een grote school voor middelbaar beroepsonderwijs in het westen van het land. Deze functie combineert zij met haar freelance activiteiten. Haar uitvalsbasis is de stad Breda, waar ook haar onderneming en praktijk zijn gevestigd. 

Onderzoek

Framing
Meer dan 70.000 moeders, vaders en hun kinderen en naar schatting 500.000 direct betrokken familieleden, professionals en andere burgers zijn in de 20e eeuw betrokken geweest bij de binnenlandse praktijk van afstand en adoptie. Naar de werkelijke omvang is nog nooit onderzoek gedaan. Wel is bekend dat hier in heel Nederland honderden instellingen van uiteenlopende signatuur bij betrokken zijn geweest.   
Deze geschiedenis is meer dan een eeuw lang geframed als een unieke oplossing voor iets wat als een maatschappelijk probleem werd beschouwd: onbedoelde zwangerschap van meisjes en vrouwen die ongehuwd waren of anderszins niet aan de maatschappelijke norm voldeden. Zij werden ongeschikt voor het moederschap bevonden en het kind was beter af in een ‘nieuw’ gezin in ieder geval bestaande uit een gehuwd echtpaar (man & vrouw) die bij voorkeur over ruime bestaansmiddelen beschikten en het kind een goede toekomst konden geven. Achter deze roze wolk gingen tienduizenden machteloze moeders, vaders en onschuldige kinderen vaak baby’s nog, schuil. Zij waren aan de heersende moraal van deugd en fatsoen en de ‘markt’ overgeleverd. Moeders en kinderen werden zonder pardon van elkaar gescheiden, baby’s werden aan andere ouders vergeven en naar hun lot werd verder niet meer omgekeken. Van toezicht op het verloop van pleeggezin- en adoptieplaatsingen  was nauwelijks of geen sprake.
In het kennelijk belang van het kind is er op grote schaal identiteitsvervalsing gepleegd, zijn er familiebanden omgelegd en zijn er moeders en kinderen van de kaart verdwenen. Op deze wijze zouden de moeder, eventueel de vader en de biologische familie het kind nooit meer kunnen traceren laat staan opeisen. Deze ingrepen, die in ieder geval ten dele van overheidswege wettelijk zijn geregeld en aangestuurd, hebben voor vele generaties impact gehad. Ze hebben voor de levende en toekomstige generaties ook gevolgen voor wat er nog komen gaat (denk alleen al aan de erfelijke ziekten die in een vroeg stadium behandelbaar zijn). Nu duidelijk wordt dat deze geschiedenis naast het gezinsgeluk in de ‘nieuwe’ gezinnen, een keerzijde heeft, kleurt de roze bladzijde van weleer donkergrijs zo niet pikzwart. 

Onderzoek

Missie
Eugénie heeft er haar missie van gemaakt om te achterhalen én bekend te maken wat er precies is gebeurd rondom de uitvoering van de praktijk van afstand en adoptie in de vorige eeuw in ons land.
Eugénie is niet tegen adoptie maar voor transparantie. Zij stelt hiermee het belang van het kind voorop.

Toekomst
Onderzoek naar – en bekendheid geven aan de verbinding met vergelijkbare gebeurtenissen in andere Europese landen (zoals Ierland, Engeland en Spanje) en andere werelddelen (o.a. Australië, Verenigde Staten, Canada), is een volgende stap.  

Heb jij belangwekkende informatie en/of documentatie en onderschrijf je de hierboven beschreven missie? Ga dan de contactpagina onderaan deze website en stuur een bericht naar Eugénie Smits van Waesberghe.  


‘We kunnen het niet veranderen, maar het gaat erom dat we het erkennen en van de fouten leren.’

Publicatie

Zwartboek adoptie 2020

De invoering van de Adoptiewet in 1956 zorgde ervoor dat adoptie wettelijk onder de verantwoordelijkheid van de overheid viel. Een grote vraag naar baby’s in Nederland door veelal kinderloze echtparen was het gevolg. Ongehuwde vrouwen stonden, vaak onder informele dwang, na de bevalling hun baby af. Dat gebeurde in zogenaamde doorgangshuizen ook wel tehuizen voor ongehuwde moederzorg genoemd, maar ook binnen vroedvrouwenscholen, kleinere kraamklinieken en ziekenhuizen, waar zwangere meisjes en vrouwen verbleven. De overheid droeg hier destijds financieel aan bij.
Naar schatting zijn tussen 1956 en 1984 rond de 15.000 tot 25.000 baby’s op deze manier afgestaan. Dit zorgde toen al voor veel leed, maar het werd decennia later nog veel pijnlijker toen geadopteerden op zoek gingen naar hun onbekende biologische moeders en vaders. Persoonsgegevens van geboorte- en adoptiefamilies blijken in geheime dossiers te zijn opgeslagen, zijn niet ter inzage beschikbaar of ze zijn indertijd (moedwillig) verdwenen in opdracht van de adoptieouders ofwel van hogerhand vernietigd.

Ooggetuigendossiers

In Zwartboek adoptie. Over verzwegen adopties in  de 20e eeuw in Nederland. Een schoot vol tranen. vertellen binnenlands geadopteerden over hun persoonlijke adoptieverhaal en de levenslange impact ervan. Evenals moeders die vaak onvrijwillig en onwetend ooit een baby afstonden aan andere Nederlandse echtparen. Ze durven eindelijk hun verhaal te doen. Afstandsmoeders, afstandsvaders, geadopteerden en ook niet geadopteerde kinderen en familieleden komen uitgebreid aan het woord. Deskundigen die in hun werk in aanraking kwamen met afstand en adoptie zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, therapeuten en jeugdhulpverleners, historici en hoogleraren in de religiegeschiedenis en sociale demografische geschiedenis, een kinderrechter en een kindertehuisdirecteur vertrouwen hun ervaringen over de adopties toe aan dit zwartboek. Allen tekenen zo met elkaar de inktzwarte rand om de Nederlandse adoptiegeschiedenis.

Zwartboek adoptie is uitgegeven door de NAU Uitgeverij te Blaricum, telt 334 bladzijden en bevat uniek beeld- en documentatiemateriaal en aangrijpende quotes. Het boek is verkrijgbaar via de uitgever, bij de boekhandel en online.

Naslagwerken

Eugénie Smits van Waesberghe heeft in het kader van haar studie naar de Nederlandse adoptiegeschiedenis in de twintigste eeuw in de periode 2014-2019 een aantal thema’s uitgewerkt en verdiept. In Zwartboek adoptie en ook op bovenvermelde website staat een overzicht. Al deze naslagwerken vallen evenals Zwartboek adoptie onder het auteursrecht en kunnen via de uitgever worden opgevraagd. Voor meer informatie of om te bestellen ga naar de contactpagina onderaan deze website en stuur een e-mail naar Eugénie Smits van Waesberghe.

Schoot vol tranen 2018

Bibliotheektekst: ‘Een vrouw gaat op zoek naar haar jeugdvriendin, die verdween nadat ze ongehuwd zwanger raakte. Keerdruk met ware verhalen van persoonlijk en beroepshalve betrokkenen over ongehuwd zwanger raken, gedwongen afstand doen en adoptie in Nederland in de 20e eeuw.’

Dit boek is uitverkocht, maar nog wel beschikbaar bij enkele bibliotheken.
Meer informatie? Ga naar de contactpagina onderaan deze website en stuur een bericht naar Eugénie Smits van Waesberghe. 

Onverveerd 2014

Wat betekent het zonder verbinding aan je leven te beginnen. Hoe zoek je naar wie je bent. Hoe vind je iets dat je mist terwijl je niet weet wat het precies is. Hoe kun je vertrouwen opbrengen en je verbinden met andere mensen? Als je eenmaal op pad gaat, de smaak van ‘jezelf’ te pakken krijgt en met een beetje geluk iets van je wortels kunt terugvinden, ben je ook in staat om je eigen nest te bouwen en vullen. Onverveerd gaat over deze zoektocht.
Het is een boek dat zich goed leent om uit voor te lezen, maar ook om tot inzicht te komen.

‘Iedere keer haal ik er weer iets anders uit. Stof tot nadenken en inzichten’.   

Het boek bevat unieke illustraties en telt 65 bladzijden. Onverveerd is in eigen beheer uitgegeven en kost 12,95 (excl. verzendkosten). Voor meer informatie of om te bestellen ga naar de contactpagina onderaan deze website en stuur een bericht naar Eugénie Smits van Waesberghe.  

Presentatie

Eugénie verstaat de kunst om uiterst gevoelige onderwerpen op een zorgvuldige en prettige wijze toegankelijk en bespreekbaar te maken. In haar presentaties stemt ze zich op haar publiek af en stelt ze zich open en benieuwd op. Ze spreekt voor politieke, maatschappelijke en beroepsorganisaties en informele groepsverbanden. Eugénie geeft ook literaire lezingen.      

Meer weten? Ga naar de contactpagina onderaan deze website en stuur een bericht naar Eugénie Smits van Waesberghe. Bellen kan natuurlijk ook.

‘Je had de naamlozen. Ze waren na hun geboorte niet vernoemd door hun biologische moeder en de verzorgsters hadden verzuimd ze een naam te geven. Als ze dan na een paar dagen overleden omdat ze te zwak waren, werden ze naamloos begraven.’

Advies

Eugénie Smits van Waesberghe heeft op grond van haar ervaringsdeskundigheid, professionele expertise en onderzoeksactiviteiten veel kennis over afstand en adoptie met name in de Nederlandse context.

Heb je een onderzoeksvraag of een vraag over je eigen situatie, van een familielid of bekende, of over een specifiek thema dat raakt aan de Nederlandse adoptiegeschiedenis en wil je advies? Ga naar de contactpagina onderaan deze website en stuur een bericht naar Eugénie Smits van Waesberghe.      

Coaching

In haar werk kijkt en luistert Eugénie Smits van Waesberghe niet alleen, ze ziet en hoort je ook. Zij zet stevigheid in waar het moet en zachtheid waar het mag. Voor de gesprekken gebruikt ze geen vast stramien, maar stemt telkens opnieuw af op wat nodig is zonder het afgesproken doel uit het oog te verliezen. Aan het tempo van de cliënt past zij zich aan, terwijl ze tegelijkertijd voortgang boekt. Met haar zelf ontwikkelde manier van luisteren en zien komt ze op een aangename manier snel tot de kern. Daarin schuwt ze humor niet. Relativering en luchtigheid op zijn tijd dragen bij aan het proces en scheppen de ruimte die nodig is om te komen tot bewustzijn en daadkracht.

Wil je meer weten of een afspraak maken voor een intakegesprek, ga dan naar de contactpagina onderaan deze website en stuur een e-mail naar Eugénie Smits van Waesberghe. Bellen mag natuurlijk ook.


Pinpointing

Bij Eugénie ben je aan het juiste adres als je op zoek bent naar maatwerk. Een warm welkom en een luisterend oor in combinatie met een snelle, doeltreffende analyse van wat er in jouw leven speelt, vind je bij haar. Bij serieuze kwesties in het leven en in (familie)relaties zit er vaak iets op slot, in de knoop of in de war. Het kan intens zijn om dat wat verborgen of beklemd zit te ontsluiten en ontwarren, maar een ding is zeker: het lucht op als je de  kern van de zaak in het vizier krijgt. Er ontstaat ruimte om aan oplossingen te werken. Soms liggen ze praktisch om de hoek maar ook onze taal, muziek, verbeelding, verhalen en dromerijen dragen vaak bij aan unieke antwoorden op unieke vragen.

Wil je meer weten of een afspraak maken voor een intakegesprek, ga dan naar de contactpagina onderaan deze website en stuur een e-mail naar Eugénie Smits van Waesberghe. Bellen mag natuurlijk ook.

Contact

Eugénie Smits van Waesberghe
Klokkenberg 122
4836 AZ Breda
Nederland

Tel. +31 6 23577083

emo@eugeniesmitsvanwaesberghe.nl

Het bericht is verzonden!

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Met vriendelijkelijke groet,
Eugénie

Zwartboek...

Een onthullend boek over het verzwegen adoptieverleden van Nederland.